Wycieczka do Sandomierza (22/23 października 2022 r. )

U ojca Mateusza w Sandomierzu.