Sztandar dla Koła Gospodyń Wiejskich w Pierzchowie

MAMY SZTANDAR! OBEJRZYJ ZDJĘCIA POD TEKSTEM! WKRÓTCE TAKŻE VIDEO. ***
Zwieńczeniem działalności naszego Koła Gospodyń Wiejskich w Pierzchowie oraz naszym wieloletnim marzeniem był Sztandar. Sztandar został uroczyście poświęcony 8 lutego 2020 r. podczas Mszy Świętej w Kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Niegowici. Po Mszy Świętej, przed kościołem, wykonano wspólne pamiątkowe zdjęcie.
*********
PRZEBIEG UROCZYSTOŚCI W DOMU STRAŻAKA W PIERZCHOWIE
Przekazanie sztandaru oraz dalsza część świętowania Jubileuszu miejsce w budynku Domu Strażaka w Pierzchowie. Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
*********
Jubileusz rozpoczęto od odśpiewania hymnu narodowego. Następnie odśpiewano hymn naszego Koła Gospodyń Wiejskich w Pierzchowie (panie z KGW zadbały, by każdy zaproszony Gość otrzymał tekst). Prowadząca Jubileusz, Koleżanka Maria Jelonek-Bankowicz, powitała następnie zaproszonych gości, wśród, których byli miedzy innymi Urszula Rusecka – Poseł na Sejm RP, Starosta Powiatu Wielickiego Adam Kociołek; Wójt Gminy Gdów Zbigniew Wojas, Dyrektor Małopolskiego Oddziału ARiMR Adam Ślusarczyk oraz Kierownik Biura Powiatowego ARMiR w Niepołomicach Jadwiga Skoczek. Obecni byli także Radni Powiatu Wielickiego. Tradycyjnie nie mogło zabraknąć Przewodniczącego Rady Gminy Gdów Tadeusza Ciężarka wraz z Radnymi Gminy Gdów. Szczególnie licznie obecne były także Koleżanki z niemal wszystkich Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Gdów oraz same Jubilatki.
*********
Do sztandaru wbito cztery pamiątkowe gwoździe: z logo Województwa Małopolskiego, Powiatu Wielickiego. Gminy Gdów oraz Koła Gospodyń Wiejskich w Pierzchowie. Odczytano akt przekazania sztandaru o treści: „Niniejszym uroczystym aktem przekazujemy Sztandar Kołu Gospodyń Wiejskich w Pierzchowie jako symbol najwyższej wartości, honoru i tradycji, jako zobowiązanie do wspólnego działania i służenia innym w potrzebie. Chlubne tradycje Koła są powodem do zasłużonej dumy oraz zobowiązaniem do patriotycznej postawy. Niech będzie on symbolem jedności, niech wiedzie do nowych osiągnięć, niech trwa po wsze czasy.”.

W imieniu Urzędu Marszałkowskiego sztandar przekazała Poseł na Sejm RP Urszula Rusecka, w imieniu Powiatu Wielickiego – Starosta Adam Kociołek. Akt przekazania odczytał Wójt Gminy Gdów Zbigniew Wojas. Sztandar przekazano na ręce Przewodniczącej KGW Anny Stachnik, która następnie przekazała sztandar Pocztu Sztandarowemu. W skład Pocztu Sztandarowego weszły Barbara Słabosz, Katarzyna Chmielek oraz Katarzyna Samborska. Na sztandar złożono ślubowanie: Skupiając wokół siebie ludzi, którzy mają wspólne cele, wspólne działania i chęć bezinteresownego działania dla innych osób uroczyście ślubujemy na sztandar naszego Koła Gospodyń Wiejskich w Pierzchowie i na naszą patronkę – Świętą Martę żyć uczciwie, chronić życie w rodzinie i służyć innym w potrzebie. Ślubujemy być dobrym przykładem postępując roztropnie, sprawiedliwie, umiarkowanie i godnie, podtrzymywać nasze polskie tradycje oraz z dumą promować naszą Małą Ojczyznę. Ślubujemy, tak nam dopomóż Bóg.”. Tekst ślubowania odczytała Urszula Kowal.
Po ślubowaniu Poczet Sztandarowy dokonał prezentacji Sztandaru, a koleżanka Renata Mętel odczytała opis sztandaru.
*********
OPIS SZTANDARU KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH W PIERZCHOWIE: PIERZCHÓW:
Sztandar KGW ma kształt kwadratu. Płat sztandaru stanowi tkanina w kształcie kwadratu o wymiarach 100 cm na 100 cm. Przymocowany jest on do drzewca wykonanego z jasnego drewna, zakończonego głowicą w formie srebrnego orła w złotej koronie. Sztandar obszyto złotą taśmą i wykończono złotymi frędzlami. Sztandar jest w całości haftowany ręcznie.
Główna strona sztandaru, czyli awers, posiada czerwone tło. Centralne miejsce zajmuje wyszywany czerwono – pomarańczowy kwiat, z dwoma liśćmi, znajdujący w białym kółku. Kwiat wzorowany jest na kwiatach wyszytych na gorsetach KGW Pierzchów. Kwiat otoczony jest złotym napisem: „KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH”, dopełnionym u dołu w linii prostej wyrażeniem: „W PIERZCHOWIE”.
W dolnych narożach znajdują się wyszyte na złoto daty „1965” oraz „2020”.
Rewers sztandaru jest w kolorze białym. Na tym tle w centrum umieszczono wizerunek Świętej Marty – patronki gospodyń. Święta ubrana jest w czerwoną suknię a w lewej ręce trzyma kosz z winogronami. Nad wizerunkiem Świętej Marty na półokręgu widnieje napis: „ŚW. MARTO WSPOMAGAJ NAS W NASZYCH DZIAŁANIACH”. Napisy, podobnie jak na awersie, wyhaftowano złotymi nićmi. Na niniejszy Sztandar oraz na patronkę, Świętą Martę, członkinie KGW Pierzchów złożyły ślubowanie. Ślubowały żyć uczciwie, chronić życie w rodzinie i służyć innym w potrzebie, być dobrym przykładem
postępując roztropnie, sprawiedliwie, umiarkowanie i godnie,
podtrzymywać nasze polskie tradycje oraz z dumą promować Małą Ojczyznę. Pamiętając o wymowie sztandaru, należy okazywać mu cześć i godnie mu służyć.
Do sztandaru wbito cztery pamiątkowe gwoździe: z logo Województwa Małopolskiego, Powiatu Wielickiego. Gminy Gdów oraz Koła Gospodyń Wiejskich w Pierzchowie.

*********
Po dokonaniu prezentacji sztandaru, Przewodnicząca KGW Pierzchów Anna Stachnik odczytała Sprawozdanie z działalności KGW oraz podziękowała osobom i instytucjom wspierającym działalność Koła.

H I S T O R I A KGW PIERZCHÓW
Koło Gospodyń Wiejskich w Pierzchowie działa od 1965 roku. W ciągu 55 lat działalności Koleżanki z KGW Pierzchów kultywują tradycje, poprzez śpiew tradycyjnych pieśni w ramach grupy śpiewaczej „Dąbrowszczanki” działającej przy Kole. Ponadto panie promują regionalny strój ludowy oraz potrawy tradycyjne. Są laureatkami licznych konkursów kulinarnych i śpiewaczych oraz na najlepsze stoisko. Koło zorganizowało także zbiórkę krwi oraz spotkanie na temat drzew genealogicznych. W 2019 roku reprezentowały Gminę Gdów podczas Dożynek Województwa Małopolskiego w Zakliczynie. Nie mogło zabraknąć Koła nawet w Bydgoszczy na Bitwie Smaków – Bitwie Regionów. Koło jest laureatem I miejsca Ministra Rolnictwa za najlepsze stoisko podczas Małopolskiej Giełdy Agroturystycznej w Krakowie. W swej działalności KGW Pierzchów chętnie promuje Gminę Gdów, powiat wielicki oraz województwo małopolskie. Ich działalność jest wspierana przez Gminę Gdów, z Wójtem Gminy Zbigniewem Wojasem, za co serdecznie dziękują. Ponadto wsparcia udziela także Powiat Wielicki oraz Województwo Małopolskie, za co także należy dziękować. Działalność koła finansowana jest również z środków pozyskanych ze sprzedaży wytworzonych produktów na kiermaszach oraz na Targowisku Mój Rynek w Gdowie. KGW znane jest z pysznych chlebów wiejskich ze smalcem oraz tradycyjnych ciast domowych. Działalność koła dokumentowana jest w licznych kronikach. Na bieżąco można śledzić poczynania Koła na Facebooku (https://www.facebook.com/KGWPierzchow/) . Obecnie działalnością Koła kieruje Przewodnicząca Kol. Anna Stachnik. Członkinie spotykają się na comiesięcznych spotkaniach w swej siedzibie. Na dzień 8 lutego 2020 r. Koło liczy 48 osób. W skład Koła wchodzi 47 pań oraz 1 pan.

P O D Z I Ę K O W A N I A
Na ręce Pana Marszałka oraz Pana Starosty Przewodnicząca KGW Pierzchów, Kol. Anna Stachnik, złożyła podziękowania za współfinansowanie sztandaru. Zakup sztandaru zrealizowano bowiem przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego, Powiatu Wielickiego oraz środków własnych KGW Pierzchów. Na ręce Wójta Gminy Gdów, Zbigniewa Wojasa, złożono serdeczne podziękowania za wieloletnie wspieranie, przez Gminę Gdów, działalności Koła. Równocześnie podziękowano Wójtowi Gminy Gdów za wsparcie finansowe przy organizacji Jubileuszu. Księdzu Stanisławowi Skowronkowi podziękowano za poświęcenie sztandaru i modlitwę intencyjną oraz za piękne kazanie wygłoszone podczas Mszy Świętej, na której poświęcono sztandar. Szczególne serdeczności i podziękowania złożono na ręce Druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Pierzchowie. Na ich pomoc bowiem KGW zawsze może liczyć. Podziękowano także Centrum Kultury w Gdowie oraz Szkole Podstawowej w Pierzchowie, za bardzo dobrze układającą się współpracę. Wyrazy wdzięczności przyjęły szczególnie członkinie KGW za bezinteresowną pracę, za to, że niezależnie od pory dnia i nocy, ofiarują swój czas i siły dla dobra i rozwoju KGW Pierzchów. Bez nich, nie byłoby tego Jubileuszu. Bez ich zaangażowania, nie byłoby także sztandaru. Na zakończenie Sprawozdania Przewodnicząca Anna Stachnik podkreśliła, że nieprzerwalna, 55 – letnia, prężna działalność Koła jest powodem do dumy dla jej członkiń. Niezmiernie cieszy jednak fakt, że do Koła stale dołączają Koleżanki z młodego pokolenia. Dzięki współpracy wieloletnich członkiń oraz nowych, młodych dziewcząt i gospodyń należących do Koła, już teraz planowane są kolejne przedsięwzięcia.
Po odczytaniu przez Przewodniczącą Koła Sprawozdania z działalności, Maria Jelonek-Bankowicz przedstawiła zaproszonym Gościom prezentację multimedialną, która w nietypowy sposób zobrazowała historię KGW, jego działalność, liczne inicjatywy oraz zdobyte nagrody.
Uroczystość umilił występ Grupy Śpiewaczej „Dąbrowszczanki”, działającej przy KGW Pierzchów. Panie zaśpiewały, między innymi, piosenki „O sztandarze”, „O pięknym Jubileuszu” oraz „Podziękowania”.
Z okazji Jubileuszu 55-lecia działalności oraz poświęcenia i przekazania Sztandaru KGW Pierzchów przyjęło wiele serdecznych życzeń od zaproszonych Gości. Goście dokonali wpisów do Księgi Pamiątkowej oraz wbili tradycyjne pamiątkowe gwoździe do tablicy. W podziękowaniu za życzenia Goście otrzymali od KGW Pierzchów pamiątkowe statuetki.
Miłym zaskoczeniem dla jednej z członkiń KGW Pierzchów, Julii Jelonek, były życzenia imieninowe oraz grawer z podpisem wszystkich obecnych na jubileuszu Koleżanek z Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Gdów. Życzenia były następujące: „Serdeczne życzenia Imieninowe. Droga Juleczko. Z okazji zbliżających się imienin życzymi Ci zdrowia, pomyślności, niech dotychczasowe działania na rzecz Kół Gospodyń przyniosą Ci dużo radości bo Twoje szczere chęci i owocna praca rozsławiły nasze Koła i Gminę na polskich pałacach. Jak zdobywać fundusze musiałaś główkować byśmy w pięknych strojach mogły Gminę promować. Szerokim potokiem bystra woda płynie, zdrowia i sukcesów dzisiaj Tobie życzą wszystkich Kół Gospodyń członkinie. Niech Cię nie opuszcza zgoda i dostatek w miłości rodzinnej, życzymy 100 latek. Życzenia płyną z 26 Kół Gospodyń.”. Dla Koleżanki Julii zaśpiewano Sto lat. Biesiadowano oraz tańczono, w rytm zespołu muzycznego, do późnych godzin nocnych.
Szczególną pamiątką tego wyjątkowego historycznego wydarzenia będą liczne piękne zdjęcia (dzięki uprzejmości Centrum Kultury w Gdowie), a przede wszystkim nagranie video, gdyż świętowaniu towarzyszyła kamera. Szczególnie jednak Koleżanki z Koła Gospodyń Wiejskich w Pierzchowie dumne są z Sztandaru, który odtąd towarzyszyć im będzie w kolejnych działaniach. Jubileusz – jubileuszem a już teraz podobno planowane są bowiem kolejne inicjatywy.

Przewiń do góry Skip to content