Brawo nasza Julia Jelonek

za niemal 40-letnią pracę na rzecz Kół Gospodyń Wiejskich w Gminie Gdów.

Miało to wyglądać inaczej…. Miało to być w podniosłej atmosferze, z udziałem wszystkich Pań z Kół Gospodyń Wiejskich, podczas specjalnego wydarzenia, bo na takie bez dyskusji nasi bohaterowie zasługują. A o kogo chodzi? O osoby najbardziej zasłużone, cenione, zaangażowane i oddane sprawom KGW, rolnictwa i obszarów wiejskich w naszej gminie. Epidemia pokrzyżowała jednak plany i zorganizowanie podziękowania w uroczystej oprawie nie było w tym roku możliwe.
Dlatego symboliczne podziękowanie dla najbardziej zasłużonych odbyło się podczas kameralnej uroczystości w skromnej oprawie. Mimo to, wszyscy mamy nadzieję, że będzie jeszcze okazja, by spotkać się w licznym gremium i wówczas uroczyście wyrazić swoją wdzięczność za długie lata działalności społecznej dla najbardziej aktywnych działaczy.
Pierwszą z osób, na ręce której Wójt Gminy Gdów złożył podziękowania była Maria Mleczko. Nie sposób w kilku zdaniach wymienić wszystkie działania, jakie były Pani udziałem przez dziesiątki lat pracy społecznej. Pani zaangażowanie i codzienna, konsekwentna praca włożona w podtrzymanie tradycji, zwyczajów i historii naszego regionu oraz promocja naszego dziedzictwa kulturowego, zaowocowały niezliczoną ilością wydarzeń, dzięki którym organizacje kobiece w gminie Gdów były rozpoznawalne nie tylko w naszym regionie, ale całym kraju i poza jego granicami. Jako przewodnicząca niegowickiego Koła Gospodyń Wiejskich, od 1978 do 2012, i przez ponad 40 lat szefowa grupy śpiewaczej Michalinki, była Pani orędowniczką pięknej tradycji niegowickiej ziemi i jej związków z osobą księdza Karola Wojtyły. To dzięki Pani wieloletniej pracy koło z Niegowici zdobyło tytuł najlepszego Koła Gospodyń Wiejskich w Małopolsce. Od 2008 roku, kiedy przejęła pani kierownictwo w Gminnej Radzie Kół Gospodyń Wiejskich, przez 12 lat z pasją, oddaniem i wielkim zaangażowaniem inspirowała i motywowała Pani pozostałe członkinie, będąc najlepszym przykładem społecznika i orędownika roli organizacji kobiecych w naszej społeczności. Pani niesłabnąca energia stała za wydaniem książek promujących działalność kół gospodyń, publikacji dokumentujących tradycyjne potrawy naszego regionu, śpiewników i folderów. Pani zaangażowanie zaowocowało powstaniem Izby Etnosmaków i promocją podpłomyka plebańskiego jako produktu regionalnego. Jako szefowa Gminnej Rady aktywizowała Pani nasze gospodynie do udziału w festiwalach kulinarnych i przeglądach twórczości, z których zawsze wracały z szeregiem nagród i wyróżnień. Będąc dumna z sukcesu każdego z kół, zawsze je Pani wspierała dobrym słowem i otaczała opieką. Godnie reprezentowała Pani nasza gminę, jej tradycję i folklor na wydarzeniach rangi wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej, Pani społeczna praca została doceniona przyznaniem m.in srebrnego i złotego Krzyża Zasługi, medalu z okazji 150- lecia kółek rolniczych, medalu okolicznościowego wybitego z okazji nadania herbu Gminie Gdów. Ze swojej strony składam na Pani ręce najserdeczniejsze podziękowania, wyrazy uznania i szacunku za wieloletnią, oddaną pracę społeczną i serdeczne życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności. Mam głęboką nadzieję, że zarówno ja, jak i nasze KGW, nadal będziemy mogli korzystać z Pani dobrych rad, doświadczenia i wparcia – napisał Zbigniew Wojas.
Następnie przeszedł czas na podziękowania dla Julii Jelonek. Pragnę złożyć na Twoje ręce podziękowanie za zaangażowanie i trud, jaki wkładałaś w pracę z Kołami Gospodyń Wiejskich w Gminie Gdów. Od 1981 roku, przez prawie 40 lat, sprawnie koordynowałaś działalność kobiecych organizacji na naszym lokalnym podwórku. Zawsze chętnie włączałaś się do przygotowania różnorodnych przedsięwzięć, które promowały naszą małą ojczyznę w regionie, województwie, a także w Polsce, a nawet krajach Unii Europejskiej. Dzięki Tobie udało się spisać i wydać dzieje naszych KGW i ich kulinarne specjały w publikacjach książkowych. Mam tutaj na myśli m.in. autobiografię KGW pn. „Historia kołami się toczy”, książkę pt. „Tradycja zaczarowana w potrawach regionu wielickiego” czy folder z przepisami na tradycyjne potrawy wigilijne. Skutecznie pozyskiwałaś środki finansowe z zewnątrz, dzięki czemu nasze KGW mogły aktywnie pracować, brać udział w konkursach kulinarnych, realizować projekty aktywizujące społeczność lokalną czy pielęgnujące dziedzictwo kulturalne ziemi gdowskiej. Rolnicy z Gminy Gdów mogli zawsze liczyć na Ciebie, kiedy z dziećmi i młodzieżą wyjeżdżałaś na wypoczynek feryjny czy wakacyjny. Od lat aktywnie działałaś w Gminnym Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, a także godnie reprezentowałaś Gminę Gdów w wojewódzkich strukturach tej organizacji. Za swoje społeczne poświęcenie byłaś wielokrotnie doceniana i nagradzana. Warto w tym miejscu wspomnieć choćby o Złotym Krzyżu Zasługi, jakim wyróżniono Cię podczas jubileuszu 150-lecia Kół Gospodyń Wiejskich na ziemiach polskich czy medalu okolicznościowym wybitym z okazji nadania herbu Gminie Gdów. Była to nagroda za wieloletnią pracę i koordynowanie działalności kół gospodyń wiejskich w Gminie Gdów, skuteczne starania o pozyskiwanie środków zewnętrznych na działalność kobiecej organizacji oraz jako dowód uznania dla działalności na rzecz lokalnej społeczności. Za Twoją pracę należą Ci się najpiękniejsze słowa podziękowania i wyrazy uznania. Mam nadzieję, że zarówno ja jak i nasze KGW będą mogły liczyć nadal na Twoje wsparcie, dobrą radę i współpracę przy kolejnych inicjatywach realizowanych na rzecz kół gospodyń wiejskich – napisał gospodarz gminy Gdów.
Kolejne podziękowanie trafiło do Stanisławy Martyki. Składam na Pani ręce serdeczne podziękowanie za zaangażowanie i pracę społeczną z Kołami Gospodyń Wiejskich w Gminie Gdów, a w szczególności pełnie funkcji Wiceprzewodniczącej Gminnej Rady Kół Gospodyń Wiejskich oraz prężną działalność w Radzie Gminnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych. Dzięki Pani wieloletniej pracy środowiska rolnicze i Koła Gospodyń Wiejskich w Gminie Gdów harmonijnie się rozwijają, a ich działacze realizują wiele cennych inicjatyw na rzecz środowiska lokalnego. Na docenienie zasługuje Pani aktywność podczas organizacji konkursów kulinarnych, wydarzeń promujących dziedzictwo kulturowe regionu, a także innych przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną i wpływających na jej rozwój i integrację. W swojej pracy społecznej jest Pani zawsze sprawnym organizatorem, który potrafi motywować mieszkańców, a także środowisko rolników i Kół Gospodyń Wiejskich do włączenia się w sprawy poszczególnych miejscowości i całej Gminy Gdów. Wraz z podziękowaniami proszę przyjąć także serdeczne życzenia – dobrego zdrowia, sił oraz wszelkiej pomyślności. Mam nadzieję, że swoją wiedzą i doświadczeniem będzie się Pani dzieliła nadal z lokalną społecznością oraz środowiskiem rolników i Kół Gospodyń Wiejskich, które są Pani sercu niezwykle bliskie – napisał wójt.
List gratulacyjny otrzymał również Stanisław Stawarz. Składam na Pana ręce serdeczne podziękowanie za zaangażowanie, pracę społeczną i prężną działalność na rzecz rolników z Gminy Gdów, a w szczególności pełnie funkcji Prezesa Gminnego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych. Dzięki Pana wieloletniej pracy środowiska rolnicze i Koła Gospodyń Wiejskich w Gminie Gdów harmonijnie się rozwijają, a ich działacze realizują wiele cennych inicjatyw na rzecz środowiska lokalnego. Na docenienie zasługuje działalność Gminnego Związku w obszarze reprezentowania i obrony interesów społeczno – zawodowych rolników indywidualnych i ich rodzin, pomoc zrzeszonym w nim rolnikom i organizacjom, uczestniczenie w kształtowaniu polityki rolnej na rzecz rozwoju postępu gospodarczego, społecznego, socjalnego i kulturalnego mieszkańców wsi…. W swojej pracy społecznej jest Pan zawsze sprawnym organizatorem, który potrafi motywować mieszkańców, a także środowisko rolników i Kół Gospodyń Wiejskich do włączenia się w sprawy poszczególnych miejscowości i całej Gminy Gdów. Wraz z podziękowaniami proszę przyjąć także serdeczne życzenia – dobrego zdrowia, sił oraz wszelkiej pomyślności. Mam nadzieję, że swoją wiedzą i doświadczeniem będzie się Pan dzielił nadal z lokalną społecznością oraz środowiskiem rolników, które jest Pana sercu niezwykle bliskie – napisał wójt.
Okoliczne podziękowania trafiły również do członkiń prezydium Rady Gminnego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych Lucyny Włodarz i Janiny Chwajoł. Tekst i foto: Gmina Gdów.

Przewiń do góry Skip to content